Pelajaran Agama dan Kepercayaan

Agama Samawi dan Agama Budaya

DETALOG.COM –   A. Pengertian Agama   Kata agama, oleh sebagian ahli dikatakan berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti: a= tidak, gama= kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Selain...

Lama Turunnya Al-Quran

DETALOG.COM – Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. turunnya Al-Quran ini tidak dengan sekali turun, tetapi berangsur-angsur dari waktu kewaktu. Turunnya ayat Al-Quran...

Nama Lain Surah Al – Maidah

DETALOG.COM – Dilansir dari wikishia, Surah Al-Maidah disebut sebagai Al-Maidah disebabkan oleh dialog tentang makanan langit dan turunnya hidangan langit ini sesuai permintaan Hawariyun dan sahabat Nabi Isa As....

Bagaimana Sistem Pemerintahan Khalifah Abu Bakar?

DETALOG.COM – Perkembangan Sejarah peradaban Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad saw mulai mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini terjadi, sejak kepemimpinan Islam mulai dipegang para Khulafaur Rasyidin yang...

Sejarah Singkat Nabi Musa

DETALOG.COM – Nabi Musa dilahirkan di Negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun, ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yashar. Raja Firaun seorang Raja yang lalim dan...